Aanvullende renovatiepremie in Geraardsbergen

 

 

Wie een woning in Geraardsbergen renoveert, kan sinds kort genieten van aanvullende gemeentelijke renovatiepremies via het lokale bestuur van Geraardsbergen. Deze nieuwe gemeentelijke premie werkt verder op de Vlaamse ‘Mijn Verbouwpremie’. Die bundelt de vroegere Vlaamse energiepremies en renovatiepremie. ‘Mijn Verbouwpremie’ kan aangevraagd worden voor het renoveren en het isoleren van daken, buitenmuren en vloeren, het plaatsen van nieuwe ramen en deuren en het toekomstgericht verwarmen van woningen en sanitair warm water met technieken zoals warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers.

 

Premiebedrag

Een eigenaar van een woning in Geraardsbergen die de ‘Mijn Verbouwpremie’ ontvangt, zal nog eens 20% van deze premie bovenop krijgen vanuit het lokaal bestuur via de aanvullende gemeentelijke renovatiepremie. Wie bijvoorbeeld 1.000 euro via de Mijn Verbouwpremie ontvangt, heeft dus recht op een bijkomende gemeentelijke renovatiepremie van 200 euro. 

 

Als SVK-verhuurder heb je via de Mijn Verbouwpremie reeds recht op sterk verhoogde renovatiepremies omdat je wordt gelijkgesteld met de laagste inkomenscategorie, tot 50% van de factuurbedragen. De aanvullende premie van lokaal bestuur Geraardsbergen betaalt je dus naast deze 50% nog eens 20% extra terug voor de renovatiewerken aan je verhuurde woning. Isoleer en renoveer je bijvoorbeeld je dak van de woning die je verhuurt aan het SVK voor een factuurbedrag van € 10.000, dan ontvang je via de Mijn Verbouwpremie van de Vlaamse Overheid een premiebedrag van € 5.000. Daarbovenop krijg je via het lokaal bestuur van Geraardsbergen nog eens € 1.000 extra. In totaal krijg je dus € 6.000 terug.

 

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van deze extra renovatiepremie, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De verbouwde woning ligt op het grondgebied van Geraardsbergen
  • De aanvrager moet de woning in eigendom bezitten op het moment van de aanvraag.
  • De eigenaar is een natuurlijk persoon die één van de volgende zakelijke rechten bezit: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van bewoning.
  • De aanvrager moet reeds een betaling van Mijn Verbouwpremie ontvangen hebben en de bewijsstukken hiervan kunnen voorleggen.
  • De premie kan enkel aangevraagd worden op basis van Mijn Verbouwpremie (gestart sinds 01/10/2022). Er wordt geen premie toegekend op basis van de oude renovatiepremie. 

 

Daarnaast mag je nog geen voormalige lokale premie voor het verhogen van het basiscomfort/verfraaiing van de voorgevel hebben ontvangen in het verleden voor dezelfde woning.

 

Hoe aanvragen

Je kan de aanvullende renovatiepremie aanvragen via het digitale thuisloket van lokaal bestuur Geraardsbergen. Zorg dat je voor deze aanvraag de nodige gegevens en documenten bij de hand hebt.

  • Rijksregisternummer
  • Gegevens over de Mijn Verbouwpremie (bedrag, datum betaling)
  • Brief met bewijs ontvangen premiebedrag van de Mijn Verbouwpremie

 

Meer informatie over de renovatiepremies

Alle informatie over de aanvullende gemeentelijke renovatiepremie van Lokaal Bestuur Geraardsbergen vind je op hun website.

 

In de nieuwsberichten over de Mijn Verbouwpremie en de voordelige Mijn Verbouwlening krijg je alle informatie over de type werken, voorwaarden en premiebedragen.