Over Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen

 

Het kantoor van het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen in Herzele.

 

Het Sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen wil het recht op wonen realiseren voor iedereen en in het bijzonder voor mensen met de hoogste woonnood.

 

Het doet dat door het huren van betaalbare en kwalitatieve panden van een private eigenaar en door het verhuren van deze panden aan een sociale doelgroep voor een beperkte periode. Zo werkt het SVK ZOVL aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod van huurwoningen in het werkingsgebied.

 

Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen heeft bijzondere aandacht voor de verbetering van de woningkwaliteit van het verhuurd patrimonium, voor het garanderen van een woonzekerheid en van een redelijke huurprijs voor haar doelgroep. Via een rechtstreekse en onrechtstreekse begeleiding wil het SVK ZOVL huurders vertrouwd maken met hun rechten en plichten als huurder en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.

 

Contactgegevens

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen

Lindestraat 51

9550 Herzele

 

053 39 40 70

info@svkzovl.be

 

Ondernemingsnummer: BE0468145061