Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

 

Ja, dat kan alleen in een aantal situaties:

  1. Je accepteerde een sociale woning.

  2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
  3. Je voldoet niet meer aan de voorwaarden voor sociale verhuring op het moment dat we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.Opslaan
  4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  5. Je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

 

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen.