Actualisatie van de wachtlijst

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2021, 2023, 2025, ...). Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.


Hernieuwing van je kandidatuur

Wij raadplegen jouw gezinssamenstelling en jouw inkomen in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). We sturen jou een actualisatiebrief met die gegevens.

Je moet altijd reageren op deze actualisatiebrief. Je bevestigt of de gegevens die wij hebben over jou correct zijn. Je laat ons ook weten of je jouw voorkeuren voor een woning wilt wijzigen. 

Reageer je niet (of niet tijdig) op deze brief en ook niet op de herinneringsbrief? Dan schrappen we jouw kandidatuur.

 

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je kan punten voor anciënniteit verliezen. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.