Ik heb een klacht of een compliment

 

Heb je een klacht? Laat het ons weten!

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht via info@svkzovl.be of per post (Lindestraat 51, 9550 Herzele). We zoeken samen een oplossing.

We sturen je binnen de vijf dagen een ontvangsbevestiging. Je krijg je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving.

 

De Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de vorige stap ondernam.

Je bereikt hen:

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700
  • via het online klachtenformulier 

 

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van ons verhuurkantoor? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren om 'verhaal' aan te tekenen.

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

 

Heb je een compliment? Laat het ons zeker ook weten!

Ben je tevreden van onze dienstverlening of van een van onze collega's? Dat is ook altijd fijn om te horen. Geef je compliment door via info@svkzovl.be of per post (Lindestraat 51, 9550 Herzele). We geven je compliment dan door aan de juiste collega('s).