Kwart van de wachtlijst voor een sociale woning zijn eenoudergezinnen

Sociale verhuur door private eigenaars kan een oplossing bieden

 

Er wachten momenteel 1.200 Aalsterse gezinnen op een sociale woning via het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen, gezinnen met een domicilieadres in Aalst. Een kwart van deze wachtlijst zijn eenoudergezinnen met minstens één minderjarig kind. Veel van deze gezinnen wonen momenteel in slechte omstandigheden of hebben geen eigen woning. Ze wonen in een onbewoonbaar verklaarde woning, worden tijdelijk opgevangen bij vrienden of familie, slapen in noodopvang of leven op straat.

 

 

Eenoudergezinnen hebben vaak een wankele positie als huurder met slechts één inkomen, en hebben tegelijkertijd nood aan voldoende woonruimte voor hun kinderen. Om deze gezinnen te helpen in hun zoektocht naar een stabiele thuis, werd het project (T)huis gezocht opgericht, met de steun van het Kinderarmoedefonds. Het project is een samenwerking tussen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, en richt zich op de ondersteuning van kwetsbare eenoudergezinnen in Aalst.

 

Ondersteuning op maat van eenoudergezinnen

Het project wil betaalbare woningen inhuren van private verhuurders en deze doorverhuren als sociale woning aan kwetsbare eenoudergezinnen. Daarnaast krijgen de alleenstaande ouders en hun kinderen ondersteuning op maat van een huurbegeleider en een themawerker wonen. Zij doorbreken hun isolement, bouwen netwerken op en versterken hun situatie in verschillende levensdomeinen zoals school, vrijetijdsbesteding of werk.

 

Doordat de wachtlijst voor een sociale woning alleen maar stijgt, blijft (T)huis gezocht op zoek naar eigenaars die een woning willen verhuren. Dat kan gaan van een tweede woning die ze nu op de private huurmarkt aanbieden, woningen die iemand heeft geërfd en heeft gerenoveerd, of panden als vastgoedinvestering. "Verhuurders weten vaak niet dat ze hun woning ook sociaal kunt verhuren en dat het heel wat voordelen biedt, en zetten daarom niet de stap richting een sociaal verhuurkantoor," zegt Lieve DeSmet, teamcoördinator huurbegeleiding bij het SVK. Op dit moment zijn er in Aalst al 178 panden van private eigenaars ingehuurd en als sociale woning doorverhuurd, waarvan bijna 40% aan eenoudergezinnen.

 
 
Jean-Pierre en Marijke verhuren ook een appartement aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. “We wilden voor de maatschappij iets doen. Doordat je je woning sociaal verhuurt, is de maandelijkse huur iets lager, maar dat kleine verschil recupereren we met de verminderde registratierechten en het verlaagde kadastraal inkomen. Tot nu toe zijn we heel tevreden over de samenwerking.”
 

Videoreportage met de steun van De Warmste Week

Met de steun van De Warmste Week konden de organisaties een videoreportage laten maken. Met getuigenissen van huurders, verhuurders en projectmedewerkers geeft de video een duidelijk beeld van de problemen waarmee eenoudergezinnen te maken hebben, de voordelen van sociaal verhuren en van de inzet van de organisaties om deze gezinnen duurzaam te ondersteunen. Met deze video wil het project meer verhuurders overtuigen om ook hun woning sociaal te verhuren. De volledige reportage is hieronder te bekijken.