Jaarverslag 2021

 

Jaarlijks maken we de balans op in ons jaarverslag. Wat hebben we bereikt? Waar hebben we op ingezet? Hoe verliep onze dienstverlening in - alweer - een coronawerkjaar?

Ondanks de pandemie zorgden we voor continuïteit in onze dienstverlening en legden hierbij onze focus op de gezondheid van iedereen. Het streven naar een kwaliteitsvolle werking ging gepaard met aandacht voor preventie en bescherming

We slaagden erin om 96 nieuwe panden in te huren, en konden in totaal 184 kandidaat-huurders een woning toekennen.

We zijn er echter nog lang niet. Onze wachtlijst groeide ook vorig jaar verder aan, tot meer dan 4.500 gezinnen. De woonnood was nog nooit zo hoog.
 

Al onze prestaties leest u terug in het jaarverslag, waarin wij onze maatschappelijke en financiële prestaties verantwoorden.

 

 

Benieuwd naar ons hele jaarverslag? Lees het dan hier.