SVK PRO

SVK Pro biedt verschillende voordelen voor het SVK en de private initiatiefnemer(s). Wat zijn de voordelen voor u?
 

  • Gewaarborgd rendement

Bent u geselecteerd en komt u tot een overeenkomst met een SVK? Dan heeft u al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan een SVK, bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).
 

  • Zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan een SVK (pas opzegbaar na 15 jaar).
 

  • Verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar verhuurt aan een SVK, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%).
 

  • Transparante procedure

De procedure loopt volgens de wetgeving overheidsopdrachten. De VMSW treedt in de eerste fasen op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. 
 

  • Algemene voordelen van sociaal verhuren

Woningen verhuren aan een SVK kent meerdere voordelen. Zo garandeert het SVK u uw maandelijkse huurinkomsten, geniet u een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing… U vindt een volledig overzicht van deze voordelen op de website van de VMSW.