Krijg ik voorrang?

In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels. 

 

Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

 

  1. Indien er een aangepaste woning beschikbaar is voor personen met een beperking of zorgbehoevende senioren, dan wijzen we deze met voorrang toe aan deze doelgroepen.
  2. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure.
  3. Huurders van ons kantoor die moeten verhuizen omdat we hun woning renoveren of afbreken. Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 
  4. Kandidaat-huurders die zelf een woning vinden. Kandidaat-huurders kunnen zelf een eigenaar zoeken die zijn pand wil verhuren aan hen via ons sociaal verhuurkantoor. De kandidaat-huurder die de woning aanbrengt, kan er zelf in gaan wonen.

 

Er zijn enkele voorwaarden:

  • De woning past voor het gezin van de kandidaat-huurder.
  • De eigenaar en ons SVK moeten een akkoord sluiten over de huurprijs.
  • De woning moet voldoen aan de kwaliteitsnormen.