Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

 

Als je ambtshalve geschrapt bent, is het niet mogelijk om je in te schrijven. Hiervoor kan je een referentie-adres vragen bij het OCMW van je gemeente.