Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres nodig.

 

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister. Je moet dan kunnen aantonen dat je een positieve beslissing kreeg van het CGVS.