Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

 

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

 

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum 3 jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar. 

 

Als de inkomensgrens overschreden wordt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidige inkomen.

 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2023:

 

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023

Alleenstaande

 28.105 euro

Alleenstaande met handicap

 30.460 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

 42.156 euro

Verhoging per persoon ten laste* 

 2.356 euro

 

* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

 

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder? Dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.