Opzegmogelijkheden

Het Sociaal Verhuurkantoor biedt je een huurovereenkomst aan van minimum 9 jaar. Gedurende deze periode zijn de opzegmodaliteiten beperkt tot de motieven 'eigen gebruik' of 'gebruik door verwanten tot de derde graad'. Je kunt de huurovereenkomst enkel beëindigen op het einde van de huurperiode of op het einde van elke 3 jaarlijkse stilzwijgende verlenging.

 

Einde van de huurovereenkomst

Als jij of ons SVK het huurcontract opzegt, dan contacteert ons SVK jou voor het opmaken van een uittredende plaatsbeschrijving en het overhandigen van de sleutels.

 

Bij de uittredende plaatsbeschrijving vergelijken we de staat van de woning met die van bij de start. We bekijken samen met jou welke zaken beschadigd zijn en of dit het gevolg is van huurschade of normale slijtage. Zo weet ons SVK welke zaken we nog moeten herstellen of aan jou vergoeden. 

 

Aan het einde van de opzegperiode geeft ons SVK je de sleutels van de woning terug. Daarmee komt dan echt een einde aan de huurovereenkomst. Jijzelf en het SVK hebben vanaf dan geen rechten of verplichtingen meer tegenover elkaar.