Mijn waarborg terugkrijgen

Rekenmachine.

 

Binnen de drie maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving maakten, ontvang je van ons een afrekening van de eventuele huurschade en herstellingskosten. Je krijgt van ons ook een voorstel over de vrijgave van de waarborg, waarbij we die kosten in mindering brengen. 

 

Opgelet: Als je huurcontract vermeldt dat het Sociaal Huis of het OCMW zich borg stelt, zullen we de schade tot het bedrag van de waarborg regelen met het Sociaal Huis of het OCMW. Is de schade hoger, zal je dit zelf moeten betalen.

 

Ben je niet akkoord, dan zullen we aan de Vrederechter moeten vragen hoe de waarborg moet worden verdeeld.