Mijn gezin verandert

 

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je gezinsgrootte bepaalt namelijk welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dit noemen we een mutatie.

 

Wat moet je zeker laten weten? 

  • Je krijgt een kindje
  • Een kind of andere bewoner verlaat de woning
  • Je gaat scheiden of uit elkaar met je partner
  • Er is iemand overleden
  • Er komt iemand bij je gezin wonen

 

Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont of als je een feitelijke partner hebt met wie je één jaar samenwoont in de sociale woning, dan geldt het volgende: 

  • hij/zij moet samen met jou voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning 
  • je woning mag niet te klein worden 
  • hij/zij wordt van rechtswege huurder als jullie samen voldoen 

 

Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Maar, je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst wel melden. Als de woning toch te klein wordt, en de persoon niet vertrekt binnen een door ons opgelegde termijn, kunnen we jouw huurovereenkomst opzeggen.