Sociaal verhuurkantoor richt open brief aan Rony na "Pano"

 

Rony.

 

Beste Rony,

 

Moet jij zo leven? Het antwoord is ‘neen’.

Jouw situatie raakt ons bijzonder hard en werd op een pijnlijke manier in beeld gebracht in de Pano reportage. Pijnlijk, want dat is het ook. We willen jou zo ontzettend graag uit deze situatie helpen en je een betaalbare en kwalitatieve woning kunnen bieden. Alleen aan dat laatste ontbreekt het ons. Je staat al enkele jaren op onze wachtlijst, vandaag op plaats 73 op basis van jouw woonnood. Met jou staan er 3.406 gezinnen op onze wachtlijst die in hoge woonnood verkeren. We staan met het Sociaal Verhuurkantoor in de frontlinie van de wooncrisis. Het frustreert ons dat we jou en alle andere gezinnen niet sneller en beter kunnen helpen. Iedereen heeft recht om betaalbaar en kwalitatief te wonen. We gaan met alle SVK-medewerkers dagelijks tot het uiterste voor alle kandidaat-huurders. We zetten de sluipende moedeloosheid om in nog meer engagement om meer eigenaar-verhuurders te overtuigen om hun woning, appartement of studio maatschappelijk verantwoord te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor. Dat zijn we aan onszelf, de welzijnspartners maar in de eerste plaats aan jou verschuldigd.   

 

Elke woning telt

Hoe meer eigenaars hun woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor, hoe meer mensen wij kunnen helpen. Elke woning telt dus, maar vooral elk mens telt. Het Sociaal Verhuurkantoor beschikt in de regio van Zuid-Oost-Vlaanderen over bijna 700 woningen, maar zoekt nog meer dan 3.000 woningen om alle mensen in de regio te kunnen helpen. Laten we het recht op wonen samen realiseren, in het bijzonder voor mensen met de hoogste woonnood. Rony, sta ons toe om jouw situatie aan te grijpen om een warme oproep te doen aan eigenaars van huurwoningen. Als Sociaal Verhuurkantoor bouwen wij zelf geen woningen en zijn we dus aangewezen op het huren van woningen op de private verhuurmarkt. Als eigenaar-verhuurder kan je zelf een steen in de rivier verleggen door je pand met een maatschappelijke meerwaarde te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. Beste eigenaar-verhuurder, ook jouw woning telt vanuit de gedachte om lokaal, in eigen gemeente of regio, iemand te helpen aan betaalbare en kwalitatieve huisvesting. Laten we samen op een positieve manier werken aan een leefbare woonomgeving voor iedereen in onze mooie regio Zuid-Oost-Vlaanderen. En als het even mag, bieden we verhuurders een aantal voordelen zoals een stabiele huurovereenkomst, gegarandeerde huurbetaling, kosteloze administratie, renovatie- en energiepremies, gunsttarief bij registratierechten, verlaagd btw-tarief van 12% bij nieuwbouw en 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw. Met het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen krijg je bovendien een professionele partner met een gepassioneerd en geëngageerd team, waarbij elk mens telt. Meer informatie via www.svkzovl.be, www.vmsw.be/sociaalverhuurkantoor en www.huurpunt.be. Contact met ons opnemen kan via info@verhuurgerust.be of 053 39 40 70.

 

Belofte maakt schuld

Rony, we beloven dat we niet zullen stoppen alvorens we jou en alle andere mensen op de wachtlijst aan een betaalbare en kwalitatieve woning hebben geholpen. Belofte maakt schuld. Dit mogen dan ook geen loze woorden zijn. Aan volgende passage heb je in jouw situatie wellicht weinig boodschap, maar aan iedereen die het horen wil en aan iedereen die dit mee kan bewerkstelligen:

In een breder kader trekken we al anderhalf jaar aan de kar om een slagkrachtige woonmaatschappij op te richten in Zuid-Oost-Vlaanderen die nog meer mensen kan helpen. Ook hier ondervinden we moeilijkheden maar blijven we ons als organisatie positief opstellen om, in samenwerking met de lokale besturen, de andere woonactoren in de regio en los van persoonlijke belangen, onze werking versterkt te zien in een sterkere omkadering.

 

Rony, we stoppen niet. We geven niet op. Beloof ons dat ook jij dat niet zal doen.

 

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen