Erpe-Mere en SVK Zuid-Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar

 

Klik voor een filmpje met meer informatie over het project.

 

In het kader van het Meerjarenplan 2020-2025 zet Erpe-Mere in op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Om de gemeentelijke regisseursrol op het vlak van het lokaal woonbeleid kracht bij te zetten lanceert het de campagne ‘Erpe-Mere verhuurt dichtb(l)ij’. Erpe-Mere staat in voor de financiering van het project en de ondersteuning van de communicatie. Voor het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen intensifieert de gemeente haar samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw.

 

“We zijn bijzonder tevreden en ambitieus om dit project samen met de gemeente Erpe-Mere aan te vatten,” aldus Jonas De Vlieger (algemeen directeur SVK Zuid-Oost-Vlaanderen). “Het SVK doet binnen het voorziene project alle inspanningen die noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat Erpe-Mere haar doelstellingen zal behalen. Het SVK zal via zijn prospectieverantwoordelijke het nodige aantal prospecties uitvoeren om het vereiste aantal woningen in huur te nemen en de jaarlijks te realiseren aangroei te waarborgen. Door het voeren van actieve communicatie over kwalitatief verhuren, worden meer eigenaar-verhuurders aangezet tot kwalitatief verhuren. Dat moet leiden tot meer woningen en meer kwaliteit op de sociale huurmarkt in Erpe-Mere.”

 

Rita Vandenoostende en Jonas De Vlieger van het SVK.

Foto: Rita Vandenoostende (voorzitter SVK ZOVL) en Jonas De Vlieger (algemeen directeur SVK ZOVL).