Inschrijven

Wie kan huren?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden zijn sinds januari 2008 dezelfde als de sociale huisvestingsmaatschappijen en gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, maar ook taal- en inburgeringsbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

 Intern Huurreglement - deel I.pdf

Invulling van ‘Woonnood'


Hoe inschrijven?

Om een woning te huren, moet u zich inschrijven.

 Inschrijvingsformulier.docx

  Verklaring op erewoord (eigendomsvoorwaarde)

  Nodige en nuttige documenten.pdf

  Algemene verordening gegevensbescherming.pdf

 Aanpassen woonwensen.docx


Voor welke gemeenten kunt u zich inschrijven?

GemeentenInschrijven.png


Waar inschrijven?

Het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen biedt u 2 mogelijkheden:


Privacy

Als we persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van SVK ZOVL, Stationsstraat 196, 9550 Herzele. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar info@svkzovl.be

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

           Algemene verordening gegevensbescherming.pdf