Huursubsidie

Wat is een huursubsidie?

Als je een woning van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen huurt, kan je een huursubsidie krijgen. Dit is een bedrag dat in mindering gebracht wordt van de maandelijkse huur die je betaalt aan het SVK.

Hoe vraag je dit aan?

De huurbegeleiding van het SVK ZOVL vult de aanvraag voor u in, voegt de nodige documenten toe, en bezorgt de aanvraag aan Wonen Vlaanderen.

Wat moet je doen om dit bedrag te krijgen?

Als je het huurcontract hebt getekend, heb je 6 maanden de tijd om je in te schrijven bij een Sociale Huisvestings Maatschapij (= SHM) werkzaam in je nieuwe woonplaats. Op de achterzijde kan je hiervan een overzicht vinden. Wie zich niet inschrijft, krijgt GEEN huursubsidie! Bezorg ons dus zo snel mogelijk je inschrijvingsbewijs.

Wat mag je zeker niet vergeten

Je moet ingeschreven BLIJVEN bij de SHM. Als je geschrapt wordt van de wachtlijst, krijg je GEEN HUURSUBSIDIE meer. Je zal dan de volledige huurprijs (zoals vermeld op het onderhuurcontract) aan het SVK moeten betalen.
Vergeet dit zeker niet, want je raakt de huursubsidie voor altijd kwijt.
Je wordt geschrapt als je:

  • 2 keer een woning weigert bij de SHM
  • 2 keer niet reageert als de SHM een woning aanbiedt
  • je documenten en attesten niet tijdig aan de SHM bezorgt, als dit gevraagd wordt

Je krijgt een brief van de SHM? Je weet niet wat je moet doen? Bel naar het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen op het nummer 053/39.40.70.

Lijst SHM